تبلیغات
گلهای زندگی من - خاطرات

خاطـــــــــــرات بی هــــــــوا می آیند


گاهی وســـــــــط یک فــــــــــکر…


گاهی وسط خــــــــــیابان!!!


ســـــــــــردت میکنند؛


 داغـــــــــت میکنند خاطـــــــــرات تمـــــــــام نمیشوند…


تمامـــــــــت میکنند
تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 | 09:19 ق.ظ | نویسنده : نیلوفر آبی | نظرات