تبلیغات
گلهای زندگی من - دلتنگی یعنی...


تصویر مرتبط


دلتــنــگـــی یــعــنــی،


فــاصـلـه ای کــه بـا هـیـچ بـهـانـه ای پــر نـمـی شــه


دلتــنــگـــی یــعــنــی،،


عــکـسـایـی کـه نـگـاه کــردن بـه اونــا،


رویــاهـــات رو خـیـس مـی کـنــه


دلتــنــگـــی یــعــنــی،


بــغـضــی کــه بـاهــاش کـلـنـجــار مـیــری


 تــا یـهــو نـشـکـنــه


دلتــنــگـــی یــعــنــی،


اس ام اس هـــایـی کــه فــرسـتــاده نـمــی شــه،


دلتــنــگـــی یــعــنــی،


لــحـظــه هــایــی کــه بــا خــودت زمــزمــه مـی کـنــی


دلتــنــگـــی یــعــنــی،


بــعــضــی وقــتــا آدم دوس داره بـــه خــدا بـــگـــه…


مـــگه مــا چــقــد مـی تــونـیــم…تاریخ : یکشنبه 12 شهریور 1396 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : نیلوفر آبی | نظرات